Kurse I Camps I Trainings Dreiland Basel


2022


Juli
August

Einzelcoachings
Jana Fitness: "4 Wochen SOS Programm"

21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10.
Jana Fitness: "Der Speck muss jetzt weg"

September

Noch keine Daten verfügbar

Oktober

Noch keine Daten verfügbar

November

Noch keine Daten verfügbar

Dezember

Noch keine Daten verfügbar

empty